☰ MENÜ

Adatkezelési elveink

A Burkolólap 2000. Kft. a website üzemeltetése során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak megadásáról és felhasználásáról.

A személyes adatok kezelése során különös figyelmet fordítunk:

  • Az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról),
  • Az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről),
  • A 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
  • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről,
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai,
  • Valamint az Adatvédelmi Biztos e tárgykört érintő ajánlásának fokozott betartására.

Az említett törvényekkel és ajánlásokkal összhangban a személyes adatokat kizárólag az érintett személy hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel az adatállományokban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.


A honlap által gyűjtött adatok::

* Anonim adatok

A website automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról (a látogatások számáról és gyakoriságáról), továbbá automatikusan regisztrálhatja a látogatók IP címét, böngészőjének típusát, valamint a használt operációs rendszer típusát, egyéb felhasználói interakciókat (logfile-ok). Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektíven kezelt anonim adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklôdésének felméréséhez, a website szolgáltatásainak igény szerinti fejlesztéséhez, a megfelelô marketing kidolgozásához.

* Felhasználó által szolgáltatott személyes adatok

A website nyújtotta egyes szolgáltatások megtekintéséhez (nagykereskedelmi árlista megtekintése) illetve eléréséhez a weboldal bizonyos adatokat adatbázisban rögzít, ezek használatához regisztráció szükséges. A regisztráció során a honlap az alábbi személyes adatokat kéri megadni: Felhasználói név, Jelszó, Valódi név, Telefonszám, Email-cím, Cégnév. A regisztráció célja a szolgáltatás elérésének biztosítása és személyre szabhatósága a látogató számára.

 

Az egyedi ajánlatkérés esetén csak email cím megadás kötelező, minden egyéb személyes adatszolgáltatás opcionális, az email címeket azonban nem tároljuk semmilyen nyilvános infratstuktúrát használó adatbázisban. A hírlevélre való regisztráció során bekért email cím megadása szintén kötelező, a hírlevélre feliratkozott felhasználók email címét a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük és biztosítjuk a szolgáltatásról való leiratkozás lehetőségét is.
Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A Burkolólap 2000 Kft. által üzemeltetett honlap a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A website a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató a regisztációs kérdőívet kitölti és visszaküldi. A regisztrációs kérdőíven link mutat az adatvédelmi irányelvekre abból a célból, hogy a látogató annak teljes ismeretében döntsön a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Az adatgyűjtéssel a website elsődleges célja, hogy személyre szabott elsődleges célja, hogy a Budkolólap 2000. Kft egyedileg megállapított és a legkedvezőbb árfekvésű ajánlatokkal kapcsolatban tájékoztató információkat nyújtson parnterei és az érdeklődők számára, a weboldal csak az ezekhez elengedhetetlenül szükséges adatokat gyűjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig terjed.

Az adatok továbbítása:
A website-ot üzemeltető Burkolólap 2000 Kft. a website által gyűjtött adatokat semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, az érintett előzetes hozzájárulása nélkül.

Adatbiztonság:
A website által gyűjtött adatok védelme érdekében korszerű és ésszerű (fizikai, logikai és szervezési jellegű) adatbiztonsági megoldásokat alkalmazunk az adatvédelmi elvek érvényre juttatásához. Így a Burkolólap 2000 Kft. gondoskodik azon technikai feltételek megteremtéséről és eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.

Technikai tudnivalók:

Valahányszor egy látogató felkeresi a website-ot, a rendszer – más weblapokhoz hasonlóan – automatikusan felismeri a látogató IP címét, a használt számítógépes böngésző program és operációs rendszer típusát és verzióját, bizonyos beállításait és más hasonló technikai információkat. A felismert információkat a felhasználói tevékenységekkel együtt rendszerünk naplózza logfile-ok formájában. A logfile-ok képezik a statisztikai elemzések alapját, továbbá a website használata ellenőrzésére szolgálnak (biztonsági szempontból).

A website-on alkalmazott regisztráció eredményeképpen bizonyos, esetenként személyre szabott szolgáltatásokat vehetnek igénybe a website látogatói felhasználói autentikációt (bejelentkezést) követően. A bejelentkezés során a website egy cookie file-t helyez az ügyfél számítógépére, melyben a bejelentkezést követően az ügyfél azonosítója, valamint munkamenet azonosítója tárol&oacuete;dik. A kijelentkezést, illetve a böngésző bezárását követően a cookie-file-t automatikusan töröljük az ügyfél számítógépéről.

Megjegyzés: a felhasználói autentikáció, ill. az autentikációval védett szolgáltatások csak cookie fájlok engedélyezésével vehetők igénybe. Amennyiben bármilyen további kérdése van a Burkolólap 2000 Kft. adatvédelmi intézkedéseivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük írjon e-mail-t a következő címre: info@burkololap2000.hu.